Informatie

Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte begeleidingsvorm. Ze is er op gericht de cliënt weer in contact te brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf. In de haptotherapie speelt, naast het gesprek, ervaringsgerichte activiteiten en de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol.

 

Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo wordt voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert, je in jezelf keert of juist teveel investeert.

 

De haptotherapeut werkt persoonsgericht: Er wordt gewerkt met de eigen vermogens van de cliënt, hem / haar bewust te laten zijn van zichzelf, van wat hij /zij kan en wil leren en daar naar te handelen. Hoe meer ons gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we ons bewegen, hoe flexibeler, mobieler en vitaler we zijn. Dat leidt veelal tot het weer beter kunnen omgaan met jezelf, de omgeving en situaties. Emotionele en fysieke blokkades komen los, worden herkend en verwerkt, waardoor problemen afnemen.

Haptonomische kindertherapie

De balans tussen doen, denken en gevoel bepaalt het gedrag van het kind 
en hoe het zich ontwikkelt.

 

Waar sta ik voor.

Mijn haptonomische begeleiding onderscheidt zich door een combinatie van aandacht voor interactiedynamiek(en) waarvan het kind deel uit maakt én de aandacht voor balans (in brede betekenis van het woord). In de haptonomie nemen we als uitgangspunt dat emoties een belangrijke aansturing zijn voor gedrag. Emoties worden o.a expressief gemaakt in houding, beweging, mimiek, stem én de manier waarop je met anderen omgaat. Deze expressie is gedrag waaraan we af kunnen lezen hoe het met het kind is. 

 

Als het niet goed gaat

 

Van relationele lastigheden tot probleemgedrag:

     –  Moeite met luisteren 
     –  Brutaliteit of regelmatig ruzie 
     –  Vechten 
     –  Pesten en gepest worden 
     –  Moeilijk bereikbaar 
     –  Erg volgzaam 
     –  Te ‘stille wateren’ 
     –  Te druk 
     –  Woedeuitbarstingen 
     –  Vaak boos zijnVan niet opletten tot leerproblematiek:

     –  Concentratiestoornissen 
     –  Terugval in schoolprestaties 
     –  Weerstand tegen school en/of regels 
     –  Stressgevoeligheid 
     –  OnderpresterenFysieke problematiek:

     –  Onverklaarbare buikpijn 
     –  Vaak hoofdpijn
     –  Soms kortademig of snel moe 
     –  Motorische eigenaardigheden 
     –  Motorische achterstand

 

We voelen, denken en handelen de hele dag. Deze drie grootheden beïnvloeden elkaar ook de hele dag door. Als er balans is tussen het denken, voelen en handelen (doen) van het kind, is er vaak niks aan de hand. Bij problematiek rondom het kind zien we vaak een disbalans hiertussen. Wij proberen erachter te komen waar de disbalans precies zit en hoe we het kind kunnen helpen deze te herstellen. Een diagnose die het kind heeft meegekregen wordt bij mij gebruikt als richtlijn.

 

Wat gaan we doen?

Naar aanleiding van de hulpvraag observeren we bij de intake de kwaliteiten van het kind, wat voor soort gedrag hieruit voortkomt en wat er mogelijk stoort in de balans van het kind. Na overleg en herkenning bij de ouders (en het kind), gaan we samen aan de slag. Steeds na een aantal sessies vinden er evaluatiegesprekken met de ouders/begeleiders plaats.

 

Wie mogen er komen?

Kinderen van alle leeftijden (tot 21 jaar) zijn welkom in mijn praktijk. Vanaf ongeveer 18 jaar mag je ook alleen komen. Vaders, moeders en/of begeleiders, die een vraag hebben over hun kind ontvangen ik graag.

 

Krijgt u het vergoed?

In de aanvullende verzekering wordt er in veel gevallen vergoed vanuit de rubriek ‘alternatieve zorg’. Ik ben daarvoor aangesloten bij de beroepsvereniging VNT

Haptonomie

Haptonomie is je innerlijke kompas. De Haptonomie kan helpen om balans in je leven te (her)vinden, of lichamelijke klachten te doen verdwijnen. Dat doe je door meer contact te maken met je gevoel.

 

Veel mensen zijn vooral bezig met de verwachtingen van anderen. Daardoor drijven ze steeds verder af van wat ze zelf willen.  Dat kan tot een gevoel van doelloosheid of onvrede leiden, maar ook tot psychische of lichamelijke klachten, zoals een burn-out, overspannen, angststoornis, paniekaanval, vermoeidheid, hyperventilatie of chronische hoofdpijn. In de haptonomie gaan wij ervan uit dat alle klachten een betekenis hebben. Je lichaam zegt: ’er is meer aan de hand’. Dat kan vervelend zijn, maar er zit ook een positieve kant aan . Klachten geven je namelijk de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en je persoonlijkheid te ontwikkelen. Het doel van haptonomie is niet zozeer om de klacht zo snel mogelijk te doen verdwijnen, maar om de achterliggende oorzaak op te sporen. Want pas als je weet wat je dwars zit, kun je er structureel iets aan veranderen.

Peter Kruit in actie bij Quick Boys seizoen 95/96

Topsportbegeleiding

Ted Troost is de meest bekende haptonoom die topsporters heeft begeleid. Deze sporters danken hun uitzonderlijk prestaties mede toe aan de Haptonomische begeleiding die zij kregen.


 

Haptotherapie en topsport gaat over grenzen, presteren onder druk, verwachtingen, veerkracht, duurzaamheid en gevoel. De belangen en druk nemen de laatste jaren enorm toe binnen de topsport. In topsport draait het niet alleen om fysieke kracht maar ook om lijfelijke intelligentie, je gevoel. De beste prestaties komen voort uit het gevoel en door het loslaten van cognitieve controle. Door de enorme druk en wilskracht is de huidige topsporter vaak minder in staat om deze lijfelijke intelligentie te voelen. Dit kan resulteren in onderpresteren, blessures en/of het kwijtraken van je passie voor de sport. Sporters die zelfbewuster zijn en vertrouwen hebben in zichzelf zijn vaak in staat onder alle omstandigheden beter te presteren en het beste uit zichzelf te halen. Het gaat bij de haptonomische begeleiding om de totale persoonlijke ontwikkeling van de sporter. Geen oplossingsgerichte trucjes en vaardigheden, maar een groei die duurzaam resultaat heeft.

Coaching

Als organisatie wil je dat je werknemers vitaal en gelukkig zijn en zich blijven ontwikkelen. Hiervoor zijn er twee cruciale aspecten: de bedrijfscultuur en het benutten van ieders talenten. Met alleen denken en doen komen we er niet meer. Voelen speelt een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven en op de werkvloer.

 

Ik help organisaties, teams en werknemers vitaler te worden, en zo duurzamer te presteren. De mens en zijn kwaliteiten staan centraal.  Ik ondersteun medewerkers in hun professionele groei. Door te gaan voor authenticiteit en innerlijk verlangen, komen kwaliteiten en talenten optimaal tot bloei.

 

Mensen worstelen vaak met levensvragen, maar nog belangrijker, ze komen vaak niet tot antwoorden in de drukte van alle dag.

  • Wat geeft me nu echt energie?
  • Hoe houd ik evenwicht tussen mijn werk, gezin en sociale leven?
  • Waar ligt mijn persoonlijke kracht en hoe zorg ik dat ik die optimaal inzet?
  • Wat is mijn innerlijk verlangen en streef ik dit na?
  • Durf ik te gaan staan voor wie ik ben?
  • Hoe kritisch of rechtvaardig ben ik naar mijzelf  en naar anderen?

 

Om jezelf volledig te kunnen laten zien in je volle vermogen MOET je weten wat er in je leeft en wat je voelt. Het is noodzakelijk om tijd te nemen voor bewustwording. Neem jezelf en de mensen serieus!