Indicaties

Stress

Stress en lichamelijke klachten

 Je voelt je misschien niet serieus genomen als de dokter zegt dat stress de oorzaak kan zijn van je lichamelijke klachten. Het lijkt dan alsof de dokter bedoelt dat de klachten zijn ingebeeld of dat je je aanstelt. Toch kan een psychisch probleem, zoals langdurige stress, ook zorgen voor lichamelijke klachten. Hoe kan stress lichamelijke klachten veroorzaken? En kun je iets aan (de symptomen van) stress doen?

 

Wat is stress?

Stress betekent letterlijk spanning. Op een stressmoment komen er allerlei hormonen vrij die je lichaam helpen om in actie te komen. Hierdoor worden bijvoorbeeld je hartslag en ademhaling sneller. Is het stressmoment achter de rug, dan keert je lichaam terug naar zijn gewone staat. Dit ervaar je dan als opluchting: de spanning glijdt van je af.

Stressvolle situaties nemen je vaak in beslag. De oorzaken kunnen verschillend zijn, de uitwerking op jou is hetzelfde: je kunt er moeilijk afstand van nemen, kunt slecht ontspannen en brandt langzaam op. Extreme vermoeidheid, een verminderd gevoel voor eigenwaarde en je terugtrekken uit social contacten zijn enkele symptomen van stress wat uiteindelijk kan leiden tot een burn-out.

Haptotherapie maakt je bewust van deze stress en hoe jouw lichaam daarop reageert. Vervolgens kan haptotherapie je leren omgaan met deze stress door balans te herstellen tussen denken, voelen en daar naar te handelen.

 

Wat zijn de gevolgen van chronische stress?

Langdurige stress geeft door voortdurende aanspanning van spieren bijvoorbeeld hoofd-, nek- en rugpijn. Dit komt doordat spieren tijdens stressvolle periodes onvoldoende tijd krijgen om te herstellen. De spieren verzuren en gaan pijnlijk aanvoelen. Dit proces kan ook ’s nachts optreden. Bij het opstaan, kun je je dan stram en stijf voelen.

Ook klachten zoals duizeligheid, eczeem, Hyperventilatie, slapeloosheid, Koude handen en voeten, wazig zien en dubbel zien, darmklachten en hartklachten kunnen een gevolg zijn van langdurige stress.

Slaapproblemen

Slaapproblemen en Slaapstoornissen

Veel mensen hebben ergens in hun leven wel eens een periode van slaapproblemen, die gelukkig vaak van voorbijgaande aard is. Uiteindelijk zoekt circa tien procent van deze mensen hulp voor de slaapklachten. In verreweg de meeste gevallen betreft dit klachten van te weinig slaap, zoals moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden.

Medisch gezien spreken we pas van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig voelt. Dagelijkse bezigheden lukken dan niet zo goed meer en concentreren is moeilijk. Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie en interesse, vermoeidheid, irritatie, spanningsklachten of somberheid. Daarnaast speelt de afname van alertheid, concentratie en geheugen ten gevolge van slaapklachten óók parten op de werkvloer en in het verkeer. De kans op fouten neemt toe.

 

Slaapproblemen en Leeftijd

Slaapproblemen kunnen op elke leeftijd voor komen. Vooral bij ouderen komen slaapklachten relatief frequent voor en bij vrouwen tweemaal zoveel als bij mannen. Ook is uit recent onderzoek gekomen dat 1 op de 5 jongeren lijden aan slaapproblemen. Jongeren met insomnia weten vaak niet wat er is. Ze zijn humeurig, depressief, lusteloos, onbereikbaar en hebben last van stemmingswisselingen.

Behandeling van slaapproblemen met haptotherapie. Deze vorm van therapie kan goed bij slaapproblemen worden toegepast. Het biedt een goed alternatief voor slaapmedicatie, aangezien haptotherapie het probleem bij de bron aanpakt en niet enkel de symptomen bestrijdt.

Het achterliggende idee bij deze behandeling is dat het slaapprobleem terug te voeren is op conditionering: het lichaam heeft als het ware geleerd slecht te slapen en moet nu opnieuw leren om beter te slapen. Hierbij wordt getracht de vicieuze cirkel van slecht slapen te doorbreken, door te leren om slaapbelemmerende gedachten en gevoelens te reguleren en gedragspatronen te veranderen die een goede nachtslaap in de weg kunnen staan.

Bij diverse slaapstoornissen kan conditionering een rol spelen en in die gevallen kan haptotherapie ondersteuning bieden naast andere behandelvormen, zoals bijvoorbeeld afbouw van slaapmedicatie bij een slaapmiddelafhankelijkheid.

Angststoornis

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat je tijdelijk waakzamer bent. Bijvoorbeeld tijdens een inhaal manoeuvre of als je plotseling in slecht weer bent beland. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst ‘ongezond’ wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt.

 

Wat is angst?

Je vraagt je nu misschien af: wat is angst? Angst is een emotie die je helpt te reageren op gevaar. Het lichaam raakt in opperste staat van paraatheid waardoor het hart sneller gaat kloppen, de ademhaling versnelt, de bloeddruk omhoog gaat en de spieren zich aanspannen. Deze plotselinge en hevige angst duurt vaak niet lang en ervaart iedereen wel eens. Het is een gezonde reactie op dreigend gevaar.

Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst ‘ongezond’ wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt. Mensen met een angststoornis zijn namelijk óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Ze raken bijvoorbeeld in paniek als ze een presentatie moeten geven op het werk, durven niet meer naar buiten of liggen nachtenlang te piekeren. Het gaat bij angststoornissen in alle gevallen om serieuze symptomen die de kwaliteit van leven ernstig aantasten. Door een angststoornis ga je op den duur doodgewone situaties vermijden. Angst beheerst je leven zodanig dat een normaal leven leiden moeilijk is. De gevolgen van een angststoornis kunnen ernstig zijn, zoals vereenzaming en alcoholmisbruik. Denk je dat je wellicht een angststoornis hebt?

Haptotherapie maakt je bewust van deze angst(en) en leert dmv je voelend vermogen aan te spreken, de balans te herstellen tussen denken, voelen en doen.

 

Symptomen angststoornis:

Op momenten dat de angst overheerst, heeft u bijvoorbeeld last van:

hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven, benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst, tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten, droge mond, misselijkheid, maagpijn, braken of diarree, hoofdpijn, rood worden, flauwvallen. zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op een angststoornis.